NEWS: BSH appoints Matthias Metz as CEO. #homeappliances #kitchenappliances #seniorleadership #CEOs https://t.co/TTTkEAzOuj

05 Aug, 22

NEWS: BSH appoints Matthias Metz as CEO.
#homeappliances #kitchenappliances #seniorleadership #CEOs
https://t.co/TTTkEAzOuj